Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat over hoe we omgaan met People, Planet en Profit. Maar hoe vertaal je duurzaamheid nu naar een winkelformule en de winkelvloer? Hoe pas je MVO, sustainability, CSR, fair trade, ISO26000, CO2-prestatieladder, etc toe in jouw zaak?

Simpel, dat doe je door te kijken naar de bekende P’s in retial:

product, plaats, prijs, promotie, personeel en proces.

Fair Bascis heeft de Duurzame Retailmix ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om vanuit het unieke karakter van een winkel, middels vragen een analyse te maken van de huidige situatie, verbetermogelijkheden en actieplannen.

Hieronder staan een aantal elementen uit de Duurzame Retailmix:

Klik op de balken voor meer details.

Duurzame retailmix

product
 • inkoopcriteria
 • leveranciersselectie
 • alternatieve producten
 • verpakking
 • transport
 • herkomst
 • relatie met leverancier?
prijs
 • prijsopbouw leveranciers
 • leefbaar loon
 • communiceert eigen prijsopbouw
 • prijs onderdeel storytelling
 • prijsbeleid gericht op optimaal rendement
 • korting aan sociale (doel)groepen
personeel
 • sociaal personeelsbeleid
 • medewerkerstevredenheidsonderzoeken
 • inzet alternatieve arbeid
 • scholingsmogelijkheden
 • goede-doelenbeleid
 • sociale inzet teamuitje
 • looptijd arbeidsverbintenissen
perspectief

Een duurzaam perspectief voor uw organisatie betekent een gezonde groei en rendement, gemotiveerde stakeholders en positieve toekomstverwachting.

Alles start bij een gedegen inventarisatie van de stand van zaken en een plan voor de toekomst. Hiermee en met een beetje creativiteit en de bereidheid om vernieuwend bezig te zijn is een duurzame toekomst mogelijk!

plaats
 • groene energie / eigen energie opwekking
 • gedetailleerde inzage energieverbruik
 • duurzame verwarming en koeling
 • duurzame winkelinrichting
 • led-verlichting
 • bouwkundige samenwerking pandeigenaar en huurder
 • uitstraling winkel
promotie
 • Communiceert met stakeholders
 • interne communicatie over doelen en beleid
 • ondersteuning medewerkers bij communicatie
 • uitstraling winkelinrichting
 • open communicatie behaalde resultaten en verbeterpunten
 • duurzaam communicatieplan
proces
 • Fair trade certificering
 • afvalscheiding en afvalreductie
 • hergebruik goederen
 • duurzaam vervoersbeleid
 • gebruik innovatieve technieken
 • digitale administraite
 • inkoop verbruiksgoederen

Wat levert de Duurzame Retailmix u op?

Als duurzame retailer bent u in staat om u aan te passen aan de veranderende verwachtingen van klanten, medewerkers en andere stakeholders en om uw retailformule, uw exploitatie en rendement aan te passen aan veranderende behoeften en u  klaar te maken voor een duurzame toekomst.

En concreet:

 • Rendementsverbetering door:
  • Kostenbesparing, onder andere in water, energie, afval en transport
  • Verhoging omzet, door in te spelen op de groeiende vraag naar duurzame producten en diensten
 • Gemotiveerde medewerkers die tevredener, productiever en loyaler zijn
 • Verbetering imago en authenticiteit
 • Betrokken stakeholders

 

Wilt u weten hoe de Duurzame Retailmix voor u rendement kan opleveren?

Neem vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking.